ฉันไม่ได้รับเงินคืน

รายการสินค้าที่ส่งคืน

รายการสินค้าที่ส่งคืน

1- ระยะเวลาที่สินค้าเดินทางกลับมายังคลังสินค้
2- ดำเนินการและตรวจสอบเพื่อขออนุมัติคืนเงิน
3- อนุญาตให้ฝ่ายการเงินออกเงินคืนได้
4- อาจใช้เวลาถึง 7 วันทำการในการที่เงินในเครดิตจะโอนกลับไปตามวิธีจ่ายเงินเดิมของคุณ นับจากวันที่ฝ่ายการเงินของเราดำเนินการขอคืนเงิน

หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนใน 21 วันทำการ โปรดแจ้งเลขติดตามพัสดุที่ส่งคืนมาให้เรา เพื่อประสานงานตรวจสอบต่อไป

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

สำหรับการสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิต เราจะเรียกเก็บเงินต่อเมื่อสินค้าถึงบ้านคุณแล้วเท่านั้น

หากบัตรเครดิตของคุณปรากฎยอดเรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจาก ส่วนใหญ่มักเป็นแค่ยอดอนุมัติวงเงินล่วงหน้าเท่านั้น ไม่ใช่การหักเงินจริง ผู้ให้บริการจ่ายเงินของคุณจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หากคุณจ่ายเงินด้วย PayPal คำสั่งซื้อที่ยกเลิกไปแล้วควรแสดงยอดเงินคืนในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

การขอคืนเงินด้วยบัตรเครดิต

การโอนยอดเงินในเครดิตกลับไปยังวิธีจ่ายเงินเดิมของคุณใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ

การคืนเงิน PayPal

โดยปกติจะมีผลทันที ดังนั้น หากคุณได้รับการยืนยัน ว่ามีการคืนเงินแล้ว แต่บัญชีของคุณยังไม่ปรากฎยอดดังกล่าว โปรดติดต่อเราโดยคลิกลิงก์ด้านล่างเราจะตรวจสอบต่อไป