Tôi không nhận được khoản tiền hoàn của mình

Mặt hàng đã trả lại

Xin lưu ý đối với đơn hàng trả lại có thể mất tối đa 21 ngày làm việc để ghi
có khoản tiền hoàn vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn bởi vì chúng tôi
cần thực hiện các bước sau:

1- Thời gian chuyển hàng trở lại kho của chúng tôi
2- Xử lý và kiểm tra để phê duyệt hoàn tiền
3- Ủy quyền cho bộ phận tài chính xuất quỹ khoản hoàn trả
4- Có thể mất tối đa 7 ngày làm việc để ghi có khoản tiền hoàn vào phương thức
thanh toán của bạn sau khi bộ phận tài chính của chúng tôi xử lý tiền hoàn.

Nếu khoản tiền hoàn của bạn không được xử lý trong vòng 21 ngày làm việc, vui
lòng gửi cho chúng tôi số theo dõi của gói hàng đã trả lại để chúng tôi điều
tra thêm.

Đơn hàng bị hủy

Đối với đơn hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi chỉ tính phí khi đơn
hàng được gửi cho bạn.

Nếu bạn thấy thẻ tín dụng của mình bị tính một khoản phí cho đơn hàng đã bị
hủy thì đó có thể chỉ là khoản ủy quyền trước chứ không phải khoản thanh toán.
Nhà cung cấp thanh toán của bạn sẽ tự động hủy khoản ủy quyền trước này.

Nếu bạn thanh toán bằng PayPal thì đơn hàng bị hủy sẽ tự động tạo khoản tiền
hoàn vào tài khoản của bạn.

Tiền hoàn vào thẻ tín dụng

Vui lòng đợi tối đa 7 ngày làm việc để ghi có tiền hoàn vào phương thức thanh
toán của bạn.

Hoàn tiền về tài khoản PayPal

Việc hoàn tiền theo hình thức này thường được thực hiện ngay, vì vậy nếu bạn
đã nhận được xác nhận rằng chúng tôi đã xuất quỹ tiền hoàn nhưng không thấy
khoản tiền đó trong tài khoản của mình, vui lòng
liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới để
chúng tôi có thể điều tra thêm.