Tại sao đơn hàng của tôi bị hủy?

Có nhiều lý do để hủy đơn hàng chẳng hạn như:

  • Hết hàng
  • Thông tin chưa xác minh
  • Từ chối thanh toán
  • Vấn đề về kỹ thuật
  • Địa chỉ không chính xác

Nếu đơn hàng của bạn bị hủy, bạn sẽ nhận được thông báo qua email nêu rõ lý do.

Đôi khi đơn hàng không được xử lý có thể vì hai nguyên nhân sau:

  1. Khoảng thời gian giữa hoạt động đặt hàng và xác nhận thanh toán
  2. Mặt hàng chuyển đổi trạng thái thành hết hàng trong quá trình đặt hàng

Để vấn đề này không tiếp tục xảy ra, chúng tôi khuyên bạn sau khi đã chọn mặt hàng, bạn nên tiến hành xác nhận thanh toán càng sớm càng tốt.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Chúng tôi chỉ tính phí cho thẻ tín dụng của bạn khi tiến hành gửi đơn hàng, vì vậy nếu đơn hàng đã bị hủy, bạn sẽ không phải trả phí thẻ tín dụng.

Nếu bạn thấy thẻ bị tính phí thì đó chỉ là phí ủy quyền trước, và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn sẽ tự động hủy khoản phí này.

Thanh toán bằng PayPal

Thanh toán qua PayPal được tiến hành ngay lập tức, vì vậy nếu đơn hàng bị hủy thì khoản tiền hoàn sẽ được xuất quỹ.