ฉันจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้หรือไม่

หากสินค้าที่คุณสั่งซื้อยังไม่ได้จัดส่ง เราจะสามารถอัปเดตที่อยู่ของคุณได้ตราบเท่าที่ประเทศ/สถานที่จัดส่งยังคงเหมือนเดิม

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศ/สถานที่จัดส่งได้

โปรดติดต่อเรากรณีฉุกเฉินโดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง

หากคำสั่งซื้อของคุณได้เริ่มจัดส่งไปแล้ว ขึ้นอยู่กับวิธีส่งที่คุณเลือก:

ไปรษณีย์ทางอากาศ

เราไม่สามารถยับยั้งพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศได้

หากพัสดุไม่ถูกจัดส่ง ก็จะตีกลับมาที่เราเอง

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาพอควร (อาจจะหลายสัปดาห์)

บริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ

เราอาจอัปเดตที่อยู่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการจัดส่งและผู้ให้บริการจัดส่งระหว่างประเทศ (เราไม่อาจให้การรับประกัน แต่จะพยายามอย่างเต็มที่)

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศ/สถานที่จัดส่งได้

โปรดติดต่อเราโดยด่วนด้วยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง