Tôi có thể thay đổi địa chỉ giao hàng của mình không?

Nếu đơn hàng của bạn chưa được giao, chúng tôi có thể cập nhật địa chỉ, miễn là bạn không thay đổi quốc gia nơi nhận hàng.

Chúng tôi không thể thay đổi quốc gia nơi nhận hàng.

Vui lòng  liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết phía dưới nếu bạn cần thay đổi địa chỉ nhận hàng.

Nếu đơn hàng của bạn đã được giao, việc thay đổi địa chỉ phụ thuộc vào phương thức giao hàng đã chọn:

Gửi bằng đường hàng không

Chúng tôi không thể tác động đến gói hàng gửi qua đường hàng không.

Nếu chưa được gửi đi thì gói hàng cuối cùng sẽ được trả lại cho chúng tôi.

Xin lưu ý rằng việc trả hàng có thể cần một khoảng thời gian (có thể vài tuần).

Chuyển phát nhanh

Tuỳ thuộc vào tình trạng giao hàng và đối tác chuyển phát nhanh, chúng tôi có thể cập nhật địa chỉ (chúng tôi không đảm bảo nhưng sẽ cố gắng hết sức để làm như vậy).

Chúng tôi không thể thay đổi quốc gia nơi nhận hàng.

Vui lòng  liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết phía dưới nếu bạn cần thay đổi địa chỉ nhận hàng.