พัสดุฉันติดอยู่ที่ด่านศุลกากร

พิธีการทางศุลกากรอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงความล่าช้าที่เกิดจากการตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่ศุลกากรอีกด้วย

มีแต่ผู้รับพัสดุเท่านั้นที่จะสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการและวันส่งได้จากหน่วยงานศุลกากรในพื้นที่ เราขอให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวโดยตรงตามหมายเลขอ้างอิงสถานะติดตาม ที่ให้ไว้ในอีเมลยืนยันการจัดส่งของคุณ