ฉันขอคืนเงินไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนเลย

สำหรับสินค้าที่ต้องส่งคืน อาจใช้เวลาถึง 21 วันทำการเพื่อคืนเงินในเครดิตกลับไปยังวิธีการจ่ายเงินของคุณ โดยขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้:

1- ระยะเวลาที่สินค้าเดินทางกลับมายังคลังสินค้า
2- ดำเนินการและตรวจสอบเพื่อขออนุมัติคืนเงิน
3- อนุญาตให้ฝ่ายการเงินออกเงินคืนได้
4- อาจใช้เวลาถึง 7 วันทำการในการที่เงินในเครดิตจะโอนกลับไปตามวิธีจ่ายเงินเดิมของคุณ นับจากวันที่ฝ่ายการเงินของเราดำเนินการขอคืนเงิน

หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนใน 21 วันทำการ โปรดแจ้งเลขติดตามพัสดุที่ส่งคืนมาให้เรา เพื่อประสานงานตรวจสอบต่อไป