Tôi đã trả lại hàng mà chưa được hoàn tiền

Đối với mặt hàng bị trả lại, có thể mất tối đa 21 ngày làm việc để ghi có tiền hoàn vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn vì chúng tôi cần thực hiện các bước sau:

1- Thời gian chuyển hàng trở lại kho của chúng tôi
2- Xử lý và kiểm tra để phê duyệt hoàn tiền
3- Ủy quyền cho bộ phận tài chính xuất quỹ khoản hoàn trả
4- Có thể mất tối đa 7 ngày làm việc để ghi có khoản tiền hoàn vào phương thức thanh toán của bạn sau khi bộ phận tài chính của chúng tôi xử lý tiền hoàn.

Nếu khoản tiền hoàn của bạn không được xử lý trong vòng 21 ngày làm việc, vui lòng gửi cho chúng tôi số theo dõi của gói hàng đã trả lại để chúng tôi điều tra thêm.