החבילה שלי תקועה במכס

בדיקות מכס, לצערנו, אינן בשליטתנו, וכך גם כל עיכוב אחר שנגרם בשל רשויות המכס המקומיות.

מאחר שרק הנמען (מי שאמור לקבל את החבילה) יכול לפנות לרשויות המכס המקומיות כדי לקבל פרטים על חבילה שנמצאת בידיהם, נבקשך לפנות אליהם ישירות בכל שאלה או בקשה הקשורה למצב החבילה. בעת פנייתך יש להשתמש במספר מעקב החבילה שקיבלת באימייל.