ฉันจ่ายภาษีและอากรล่วงหน้าแล้ว แต่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม

หากคุณจ่ายอากรและภาษีล่วงหน้าในหน้าเช็คเอาท์ คำสั่งซื้อของคุณจะรวมอยู่ในส่วนของ ‘บริการค่าขนส่งที่รับประกัน’ ของเราแล้ว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมอีก

ก) หากคุณยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดอย่ายอมจ่าย – เราจะแก้ไขโดยประสานงานกับบริษัทจัดส่งของเราโดยตรงเอง

ข) หากคุณได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้นี้แล้ว โปรดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมาให้เรา และเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวน