Tôi đã trả trước thuế quan và các loại thuế khác, nhưng phải trả thêm phí để nhận hàng

Nếu bạn trả trước các khoản thuế quan và thuế khác khi thanh toán thì đơn
hàng của bạn đã bao gồm “dịch vụ giao hàng với tổng chi phí vận chuyển đảm
bảo” của chúng tôi, có nghĩa là bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí
nào.

a) Nếu bạn chưa thanh toán hóa đơn cho các khoản phụ phí, vui lòng không
thanh toán – chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề trực tiếp với đối tác gửi hàng
của chúng tôi.

b) Nếu bạn đã thanh toán hóa đơn này, vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao
giấy biên nhận và chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền.