Đơn hàng của tôi đang ở đâu?

Chúng tôi có thể cần 1-4 ngày làm việc (không bao gồm cuối tuần và ngày lễ quốc gia) để chuẩn bị gói hàng trong trường hợp giao hàng quốc tế.

Khi chúng tôi gửi hàng, bạn sẽ nhận được một email tự động cung cấp thông tin theo dõi đơn hàng.

Để theo dõi đơn hàng, vui lòng nhấp vào liên kết ở đầu trang: Đơn hàng của tôi đang ở đâu?

Nếu thông tin theo dõi không cập nhật quá 5 ngày làm việc, vui lòng thông báo để chúng tôi có thể mở cuộc điều tra.

Việc điều tra xác định vị trí gói hàng có thể mất vài tuần.

Nếu bưu kiện được xác định thất lạc trong quá trình vận chuyển vì bất kỳ lý do nào thì chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo dõi đơn hàng theo thời gian thực ngay bây giờ

Nếu bạn vẫn muốn liên hệ với đội ngũ phụ trách dịch vụ khách hàng của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây: