จากข้อมูลติดตามการจัดส่งของฉัน พัสดุได้รับการจัดส่งแล้วแต่ฉันไม่ได้รับ

หากข้อมูลติดตามการจัดส่งระบุว่ามีการจัดส่งพัสดุแล้ว เราขอให้คุณตรวจสอบกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านของคุณ เนื่องจากอาจมีผู้ใดรับพัสดุหรือลงนามรับพัสดุไว้ให้

หากพบว่าไม่มีการจัดส่งพัสดุมาถึงคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป