Tính năng theo dõi cho thấy đơn hàng của tôi đã được giao, nhưng tôi vẫn chưa nhận được gói hàng của mình

Nếu tính năng theo dõi cho thấy đơn hàng đã được giao, bạn vui lòng kiểm tra với một thành viên trong gia đình hoặc hàng xóm của bạn, vì có thể ai đó đã nhận hoặc ký nhận gói hàng.

Nếu không thấy gói hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể điều tra nguyên nhân.