หากฉันไม่อยู่ในเวลาที่มีการจัดส่งสินค้ามาที่บ้าน จะมีการดำเนินการเช่นไร

การจัดส่งสินค้าผ่านบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ

หากพัสดุส่งมาถึงในเวลาที่คุณไม่อยู่ โดยปกติแล้วผู้ให้บริการจัดส่งจะพยายามจัดส่งใหม่ มิฉะนั้นก็จะมอบบัตรแสดงรายละเอียดวิธีรับสินค้าที่สั่งซื้อไว้หรือจัดกำหนดเวลาจัดส่งใหม่

 

ไปรษณีย์ทางอากาศ

พัสดุทางไปรษณีย์อากาศจะได้รับการจัดส่งโดยบริการไปรษณีย์ในพื้นที่ของคุณซึ่งไม่ต้องมีการลงนามรับสินค้าที่จัดส่งดังนั้นตามปกติแล้วผู้จัดส่งก็จะวางพัสดุที่บริเวณประตูหรือในกล่องจดหมายของคุณ

หากพัสดุมีขนาดใหญ่มาก บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ในพื้นที่ของคุณอาจมอบบัตรแสดงรายละเอียดวิธีรับสินค้าที่สั่งซื้อหรือจัดกำหนดเวลาจัดส่งใหม่