Điều gì xảy ra nếu tôi không có mặt ở nhà để nhận hàng?

Giao hàng bằng chuyển phát nhanh

Nếu bạn không có mặt khi bưu kiện gửi đến, nhân viên chuyển phát thường sẽ thử giao lại hoặc sẽ để lại lời nhắn ghi chi tiết về cách nhận hàng của bạn hoặc sắp xếp giao hàng lại.

 

Gửi bằng đường hàng không

Gói hàng gửi bằng đường hàng không sẽ do công ty cung cấp dịch vụ bưu điện tại địa phương chuyển đến và không yêu cầu chữ ký khi nhận hàng, vì vậy thông thường gói hàng sẽ được gửi qua cửa hoặc để lại trong hộp thư.

Nếu gói hàng quá lớn, công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát qua bưu điện tại địa phương sẽ để lại lời nhắn cung cấp chi tiết cách nhận đơn hàng hoặc sắp xếp giao hàng lại.