พัสดุของฉัน “ตีกลับถึงผู้ส่ง” แล้ว

เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อไปยังต่างประเทศได้ใหม่

จะมีการคืนเงินทันทีที่พัสดุตีกลับมาถึงคลังสินค้าของเรา

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาพอสมควร(อาจถึงสองสามสัปดาห์)

หากคุณยังคงต้องการซื้อสินค้าชิ้นนี้ โปรดทำการสั่งซื้อใหม่