Gói hàng của tôi đã bị “Trả lại cho Người gửi”

Chúng tôi không thể giao lại đơn hàng quốc tế.

Khoản tiền hoàn sẽ được xuất quỹ khi gói hàng quay trở lại kho của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền có thể cần một khoảng thời gian (có thể là vài tuần).

Nếu bạn vẫn muốn mua (các) mặt hàng này, vui lòng đặt đơn hàng mới.