คุณจะจัดส่งสินค้าที่ฉันสั่งซื้อไปยังตู้ไปรษณีย์ได้หรือไม่

ไปรษณีย์อากาศ

พัสดุทางไปรษณีย์อากาศจะได้รับการจัดส่งโดยผู้ให้บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ของคุณ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการลงนามในเวลารับพัสดุ ดังนั้นจึงสามารถจัดส่งพัสดุไปยังตู้ไปรษณีย์ได้

 

การจัดส่งสินค้าผ่านบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ

ในกรณีของบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ จะต้องมีการลงนามรับพัสดุ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจัดส่งสินค้าผ่านบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศไปยังตู้ไปรษณีย์ได้ทั้งแบบมาตรฐานและแบบส่งด่วน