Bạn có thể giao đơn hàng của tôi đếnHộpthưbưuđiện không?

Gửibằngđường hàng không

Các gói hàng gửibằngđường hàng không đượcchuyển phát bởidịchvụbưuđiệntạiđịaphươngcủabạn và không yêu cầuchữ ký khi nhận hàng, vì vậy các gói hàng này có thểđượcgửiđếnHộpthưbưuđiện.

 

Giao hàng bằngchuyển phát nhanh

Giao hàng bằngchuyển phát nhanh yêu cầucần có chữ ký, vì vậy chúng tôi không thể giao các gói hàng với hình thứcchuyển phát nhanh tiêu chuẩnhoặcchuyển phát siêu tốcđếnHộpthưbưuđiện.