Bạn có thể giao hàng đến một địa điểm khác không?

Chúng tôi chỉ có thể giao hàng đến địa chỉ trên nhãn vận chuyển.

Nếu đơn hàng chưa được giao, chúng tôi có thể cập nhật địa chỉ giao hàng – vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.

 
Nếu đơn hàng của bạn đã được giao:

Gửi bằng đường hàng không

Chúng tôi không thể tác động đến gói hàng gửi qua đường hàng không.

Nếu chưa được gửi đi thì đơn hàng cuối cùng sẽ được trả lại cho chúng tôi.

Xin lưu ý rằng việc trả đơn hàng có thể cần một khoảng thời gian (có thể là vài tuần).

Khoản tiền hoàn sẽ được xuất quỹ khi gói hàng đến kho của chúng tôi.

 

Chuyển phát nhanh

Tùy thuộc vào đơn vị chuyển phát nhanh, chúng tôi có thể cập nhật địa chỉ giao hàng sau khi gói hàng của bạn đã được chuyển đi, vui lòng  liên hệ ngay với chúng bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới