Tôi có thể nâng cấp hình thức vận chuyển của mình lên chuyển phát nhanh không?

Chúng tôi không thể thay đổi đơn hàng khi hệ thống đã xử lý những đơn hàng này.

Rất tiếc, điều này có nghĩa là chúng tôi không thể thay đổi phương thức vận chuyển đã chọn tại thời điểm đặt hàng.