ใช้เวลานานเพียงใดในการจัดส่งไปยังประเทศ/สถานที่ของฉัน

เวลาที่ใช้ในการจัดส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

  1. ประเทศ/สถานที่ปลายทาง
  2. วิธีจัดส่งที่เลือกไว้

คุณกำหนดตัวเลือกการจัดส่งต่างๆ ได้จากขั้นตอนเช็คเอาท์ของเรา

เวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งโดยประมาณสำหรับแต่ละตัวเลือกจะแสดงให้เห็น

สำหรับคำสั่งซื้อที่ส่งทางไปรษณีย์ไม่มีการยืนยันวันส่ง

วันส่งในหน้าเช็คเอาท์เป็นเพียงวันโดยประมาณเท่านั้น

เราตั้งเป้าจะส่งให้ตรงตามเวลาที่ได้แจ้งไว้ แต่หากเป็นช่วงที่มีงานหนาแน่น อาจใช้เวลานานขึ้นบ้าง

บางครั้งสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น อากาศรุนแรงสุดขั้ว หรือการตรวจสอบโดยศุลกากร อาจทำให้การจัดส่งเกิดความล่าช้าไปบ้าง

หากต้องการติดตามคำสั่งซื้อ โปรดคลิกลิงก์ที่ด้านบนของหน้า: จะหาคำสั่งซื้อของฉันได้จากที่ใด