Giao hàng đến quốc gia của tôi thường mất bao lâu?

Thời gian nhận hàng phụ thuộc vào:

  1. Quốc gia đến
  2. Phương thức giao hàng đã chọn

Mỗi tuỳ chọn sẽ hiển thị thời gian và phí nhận hàng ước tính. Chúng tôi không đảm bảo ngày nhận hàng đối với đơn hàng gửi bằng dịch vụ bưu chính.

Ngày nhận hàng được báo tại trang thanh toán chỉ là ước tính. Chúng tôi đặt mục tiêu đảm bảo thời gian nhận hàng như thông báo nhưng trong các giai đoạn cao điểm, việc nhận hàng có thể lâu hơn một chút.

Đôi khi xảy ra trường hợp ngoài tầm kiểm soátcủa chúng tôi, chẳng hạn như điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc vấn đề kiểm tra hải quan, có thể dẫn đến việc nhận hàng chậm trễ.

Để theo dõi đơn hàng, vui lòng nhấp vào liên kết ở đầu trang: Đơn hàng của
tôi đang ở đâu?