สามารถจ่ายเงินด้วยวิธีใดบ้าง

เรารับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตหลักๆ ทั้งหมด เช่น Visa, MasterCard, Maestro, American Express และวิธีการจ่ายเงินอื่นๆ เช่น PayPal

ขั้นตอนการจ่ายเงินจะปรากฎวิธีจ่ายเงินที่รองรับให้เห็นบนหน้าจอ