Công ty chấp nhận phương thức thanh toán nào?

Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng chính như Visa, MasterCard, Maestro, American Express và các phương thức thanh toán khác như PayPal.

Trong quá trình thanh toán, các phương thức thanh toán được hỗ trợ sẽ hiển thị trên màn hình.