ฉันได้รับสินค้ามีตำหนิ

เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าพัสดุที่มาถึงคุณมีสภาพไม่สมบูรณ์

ในการตรวจสอบเรื่องที่คุณได้แจ้งมา เราขอให้คุณส่งรูปสินค้าดังกล่าวมาให้เรา

กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ เราจะเริ่มตรวจสอบทันที