Tôi đã nhận được hàng bị lỗi

Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng gói hàng không được giao cho bạn trong tình trạng hoàn hảo.

Để tiếp tục xử lý yêu cầu này, chúng tôi cần bạn gửi cho chúng tôi hình ảnh về mặt hàng bị lỗi.

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để chúng tôi có thể mở cuộc điều tra nhanh.