ฉันเพิ่มสินค้าลงในคำสั่งซื้อได้หรือไม่

เมื่อดำเนินการคำสั่งซื้อผ่านระบบของเราแล้ว เราไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้

ดังนั้นขออภัยด้วยครับ เราไม่สามารถเพิ่มสินค้าลงในคำสั่งซื้อของคุณได้

หากคุณต้องการซื้อสินค้าเพิ่มเติม กรุณาสั่งซื้อใหม่