ฉันต้องเสียภาษีและอากรเท่าใด

จำนวนภาษีและอากรที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่สั่งซื้อและประเทศ/สถานที่ปลายทาง

หากคุณสงสัยในปัญหานี้ ขอแนะนำให้คุณใช้บริการขนส่งสินค้าทางบกที่มีการรับประกันของเราแทนดีกว่า

เพราะจะช่วยให้คุณจ่ายภาษีทั้งหมดล่วงหน้าได้ รวมทั้งไม่ต้องมาคอยจ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในวันที่รับพัสดุอีกด้วย – ขอยืนยัน

เพียงเลือกจ่ายภาษีล่วงหน้าในหน้าเช็คเอาท์

หากคำสั่งซื้อของคุณจ่ายเงินล่วงหน้าได้ คุณจะได้รับข้อความให้จ่ายตามนี้:

“ในตอนนี้ จ่ายล่วงหน้า xxxx เป็นค่าอากร ภาษี และค่าธรรมเนียม และยืนยันว่าไม่มีค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีกในภายหลัง”

เลือกตัวเลือกนี้หากต้องการจ่ายภาษีและอากรล่วงหน้า

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ การสั่งซื้อของคุณ จะได้รับการรับประกัน 100% (รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่ง อากร และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

โปรดทราบว่าหากคุณตัดสินใจที่จะไม่ชำระภาษีล่วงหน้าระหว่างการชำระเงิน การตรวจสอบและค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บังคับใช้กับการนำเข้าไปยังประเทศ/สถานที่ของคุณจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา