Tôi phải trả bao nhiêu cho thuế quan và các loại thuế khác?

Khoản thuế quan và thuế khác được áp dụng phụ thuộc vào quốc gia đến và giá
trị đơn hàng.

Nếu bạn băn khoăn về vấn đề này, bạn có thể tham khảo dịch vụ giao hàng với tổng chi phí vận chuyển đảm bảo của chúng tôi.

Dịch vụ này cho phép bạn thanh toán trước tất cả các loại thuế và sẽ không
phải trả thêm phí khi nhận hàng – dịch vụ được đảm bảo!

Chỉ cần chọn trả trước các khoản thuế quan tại trang thanh toán.

Nếu đơn hàng của bạn hỗ trợ thanh toán trước thì bạn sẽ được thông báo như
sau:

“Thanh toán trước xxxx cho thuế quan, thuế và phí ngay bây giờ để đảm bảo
không phát sinh thêm phí khi nhận hàng”

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn thanh toán trước các khoản thuế quan và thuế
khác.

Nếu chọn tùy chọn này, tổng số tiền cho đơn hàng của bạn sẽ được đảm bảo
100% (bao gồm tất cả phí nhận hàng, thuế quan và thuế có liên quan).

Xin lưu ý rằng mọi hoạt động kiểm tra và lệ phí áp dụng cho các mặt hàng
nhập khẩu vào quốc gia của bạn đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi,
nếu bạn quyết định không trả trước các khoản thuế trong quá trình tiến
hành thanh toán.