ฉันต้องเสียภาษีและอากรหรือไม่

Import duties and taxes may apply upon receipt of international orders.

ภาษีและอากรเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนื่องจากเป็นส่วนที่กำหนดโดยสำนักงานศุลกากรของประเทศ/สถานที่ปลายทางและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น

  1. ประเทศ/สถานที่ต้นทางของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
  2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มท้องถิ่น
  3. ภาษีนำเข้าท้องถิ่น

คุณจะต้องจ่ายอากรและภาษีนี้ เมื่อหรือหากได้รับคำสั่งจากหน่วยงานในประเทศคุณ

ด้วยบริการจัดส่งขาเข้าประเทศแบบมีการรับประกันของเรา คุณจะสามารถจ่ายค่าภาษีทั้งหมดล่วงหน้าได้ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในวันที่คุณได้รับพัสดุ – ขอยืนยัน!

โดยคุณแค่ต้องจ่ายภาษีล่วงหน้าในหน้าเช็คเอาท์ของเราเท่านั้น

หากคำสั่งซื้อของคุณจ่ายเงินล่วงหน้าได้ คุณจะได้รับข้อความให้จ่ายตามนี้:

“ในตอนนี้ จ่ายล่วงหน้า xxxx เป็นค่าอากร ภาษี และค่าธรรมเนียม และยืนยันว่าไม่มีค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีกในภายหลัง”

เลือกตัวเลือกนี้หากต้องการจ่ายภาษีและอากรล่วงหน้า

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ การสั่งซื้อของคุณ จะได้รับการรับประกัน 100% (รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่ง อากร และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

โปรดทราบว่าหากคุณตัดสินใจที่จะไม่ชำระภาษีล่วงหน้าระหว่างการชำระเงิน การตรวจสอบและค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บังคับใช้กับการนำเข้าไปยังประเทศ/สถานที่ของคุณจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา