Tôi có phải trả thuế quan và các loại thuế khác hay không?

Thuế nhập khẩu và các loại thuế khác có thể áp dụng khi nhận đơn hàng quốc tế.

Các loại thuế quan và thuế khác này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi bởi
vì các loại thuế này do Cơ quan Hải quan tại quốc gia đến quy định và phụ
thuộc vào một số yếu tố như:

  1. Nước xuất xứ của sản phẩm đã mua
  2. Thuế suất GTGT tại địa phương
  3. Thuế nhập khẩu tại địa phương

Bạn có trách nhiệm thanh toán các khoản phí này nếu và khi được chính quyền
địa phương yêu cầu.

Dịch vụ giao hàng với tổng chi phí vận chuyển đảm bảo cho phép bạn thanh toán
trước tất cả các loại thuế và sẽ không phải trả thêm phí khi nhận hàng – dịch
vụ được đảm bảo!

Bạn chỉ cần trả trước thuế quan tại trang thanh toán của chúng tôi.

Nếu đơn hàng của bạn hỗ trợ thanh toán trước thì bạn sẽ được thông báo như
sau:

“Thanh toán trước xxxx cho thuế quan, thuế và phí ngay bây giờ để đảm bảo
không phát sinh thêm phí khi nhận hàng”

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn thanh toán trước các khoản thuế quan và thuế
khác.

Nếu chọn tùy chọn này, tổng số tiền cho đơn hàng của bạn sẽ được đảm bảo 100%
(bao gồm tất cả phí nhận hàng, thuế quan và thuế có liên quan).

Xin lưu ý rằng mọi hoạt động kiểm tra và lệ phí áp dụng cho các mặt hàng
nhập khẩu vào quốc gia của bạn đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi,
nếu bạn quyết định không trả trước các khoản thuế trong quá trình tiến hành
thanh toán.