ฉันจะเสียภาษีและอากรล่วงหน้าได้อย่างไร

ใต้แท็บ “ตัวเลือกการจัดส่ง” คุณจะเห็นหัวข้อหนึ่งเขียนว่า “ภาษีและอากร”

หากคำสั่งซื้อของคุณจ่ายเงินล่วงหน้าได้ คุณจะได้รับข้อความให้จ่ายตามนี้:

“ในตอนนี้ จ่ายล่วงหน้า xxxx เป็นค่าอากร ภาษี และค่าธรรมเนียม และยืนยันว่าไม่มีค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีกในภายหลัง”

เลือกตัวเลือกนี้หากต้องการจ่ายภาษีและอากรล่วงหน้า

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ การสั่งซื้อของคุณ จะได้รับการรับประกัน 100% (รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่ง อากร และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

โปรดทราบว่าหากคุณตัดสินใจที่จะไม่ชำระภาษีล่วงหน้าระหว่างการชำระเงิน การตรวจสอบและค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บังคับใช้กับการนำเข้าไปยังประเทศ/สถานที่ของคุณจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา