Tôi trả trước thuế quan và các loại thuế khác bằng cách nào?

Bên dưới thẻ “Tùy chọn giao hàng”, bạn sẽ thấy một phần có tên là “Thuế
quan và thuế khác”.

Nếu đơn hàng của bạn hỗ trợ thanh toán trước thì bạn sẽ được thông báo như
sau:

“Thanh toán trước xxxx cho thuế quan, thuế và phí ngay bây giờ để đảm bảo
không phát sinh thêm phí khi nhận hàng”

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn thanh toán trước các khoản thuế quan và thuế
khác.

Nếu chọn tùy chọn này, tổng số tiền cho đơn hàng của bạn sẽ được đảm bảo
100% (bao gồm tất cả phí nhận hàng, thuế quan và thuế có liên quan).

Xin lưu ý rằng mọi hoạt động kiểm tra và lệ phí áp dụng cho các mặt hàng
nhập khẩu vào quốc gia của bạn đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi,
nếu bạn quyết định không trả trước các khoản thuế trong quá trình tiến
hành thanh toán.