คำสั่งซื้อของฉันถูกเรียกเก็บเงินสองครั้ง

ระบบของเราอนุญาตให้จ่ายเงินได้เพียงครั้งเดียว ต่อคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง ดังนั้นคุณไม่น่าจะถูกเรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อเดียวกันถึงสองครั้ง

อย่างไรก็ตาม เราอาจได้รับคำสั่งซื้อซ้ำกันบ้าง

โปรดส่งเลขคำสั่งซื้อมาให้เราตรวจสอบต่อไป