חויבתי פעמיים עבור ההזמנה שלי

המערכת שלנו לא מאפשרת חיוב כפול על הזמנה בודדת, כך שלא סביר שחויבת פעמיים בגין אותה ההזמנה.

יחד עם זאת, ייתכן שקיבלנו הזמנה כפולה. אנא שלח/י לנו את מספר ההזמנה כדי שנבדוק את הנושא.