האם ניתן לשנות את הסכום בחשבונית שלי?

איננו יכולים לבצע שינויים בחשבוניות.

אנו נדרשים עפ"י חוק להציג מידע מלא ומדויק של ההזמנה, כולל מחירים, בחשבוניות ובמסמכים שאנחנו מוציאים.