האם ניתן להוסיף פריט להזמנה שלי?

איננו יכולים לשנות הזמנות לאחר שאושרו אצלנו במערכת. לצערנו, המשמעות היא כי לא ניתן להוסיף פריט להזמנה שכבר הושלמה.

אם תרצה/י לרכוש פריט נוסף ניתן לבצע הזמנה חדשה.