Tôi nhận được hàng bị hư hỏng

Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng gói hàng không được giao cho bạn trong tình trạng hoàn hảo.

Để tiếp tục kiểm tra vấn đề này với đối tác gửi hàng, chúng tôi cần bạn cung cấp hình ảnh về:

  1. Mặt hàng bị hư hỏng
  2. Bao bì bên trong và bên ngoài

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới với các thông tin này để chúng tôi có thể mở cuộc điều tra nhanh với đối tác gửi hàng.