Tôi đã tạo hai đơn hàng trùng lặp

Hệ thống của chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng ngay lập tức, điều đó nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau khi bạn đã đặt hàng và chúng tôi thường không thể dừng việc xử lý các đơn hàng trùng lặp cũng như dừng giao hàng.

Nếu chúng tôi có thể dừng giao hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận hủy đơn hàng và mọi chi phí đã thanh toán sẽ được hoàn trả.

Nếu đơn hàng vẫn được giao, bạn sẽ nhận được một email cung cấp thông tin theo dõi đơn hàng.

Nếu bạn muốn trả lại hàng sau khi đã nhận, vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để tạo yêu cầu Trả lại hàng:

Cổng thông tin hoàn trả hàng