Tôi có thể thay đổi địa chỉ trên hóa đơn hay không?

Để đảm bảo an toàn tài chính cho bạn, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào về thông tin hóa đơn sau khi bạn đã đặt hàng.

Nếu bạn đã nhận được xác nhận đặt hàng thì đơn hàng của bạn đang được xử lý và sẽ sớm giao đến bạn.

Sau khi đơn hàng được gửi đi, bạn sẽ nhận một e-mail tự động cung cấp thông tin theo dõi để bạn tham khảo.