Tôi có thể loại bỏ mặt hàng khỏi đơn hàng không?

Hệ thống của chúng tôi xử lý đơn hàng ngay lập tức, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể thay đổi đơn hàng.

Rất tiếc, điều này có nghĩa là chúng tôi không thể loại bỏ mặt hàng khỏi đơn hàng của bạn.

Nếu không còn nhu cầu đối với bất kỳ mặt hàng nào đã đặt thì bạn có thể trả lại chúng cho chúng tôi để được hoàn tiền đầy đủ.

Để biết thêm thông tin về phương thức trả lại đơn hàng, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.