Giao hàng bằng chuyển phát nhanh

Bạn có thể theo dõi gói hàng được gửi chuyển phát nhanh bằng cách sử dụng liên kết cung cấp trong xác nhận gửi hàng của bạn.

Xin lưu ý rằng một số hãng chuyển phát nhanh tiêu chuẩn có thể mất tối đa 48 giờ để tạo thông tin trên trang web theo dõi đơn hàng của họ.

Để theo dõi đơn hàng, vui lòng nhấp vào liên kết ở đầu trang: Đơn hàng của tôi đang ở đâu?

Nếu thông tin theo dõi không cập nhật quá 5 ngày làm việc, vui lòng thông báo để chúng tôi có thể mở cuộc điều tra với bên gửi hàng.

Theo dõi đơn hàng theo thời gian thực ngay bây giờ

Nếu bạn vẫn muốn liên hệ với đội ngũ phụ trách dịch vụ khách hàng của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây: