ฉันได้รับสินค้าที่เสียหาย

เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าพัสดุที่มาถึงคุณมีสภาพไม่สมบูรณ์

เราจะประสานเรื่องนี้กับบริษัทจัดส่งของเรา และขอให้คุณส่งรูปถ่ายมาดังนี้:

  1. สิ่งของที่เสียหาย
  2. บรรจุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก

โปรดคลิกลิงก์ด้านล่างพร้อมแนบข้อมูลดังกล่าว เราจะตรวจสอบเรื่องนี้ในทันที