คำสั่งซื้อฉันมีสินค้าบางอย่างขาดไป

เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าคุณไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ครบตามที่สั่ง

โปรดแจ้งให้เราทราบว่ามีรายการใดขาดไป เราจะรีบตรวจสอบให้ทันที